Nikephoros Serblias, krites and mystikos

E / M XII

Νικηφόρου

ID: Nikephoros 20159