Nikephoros Spanopoulos, protonotarios of Armeniakon

XI

Νικηφόρος (DO IV.22.35)

ID: Nikephoros 20182