Niketas Alopos, krites

XI

Νικήτᾳ (DO III.86.33)

ID: Niketas 20193