Niketas, krites of the hippodrome and of Armeniakon

L X / E XI

Νικήτᾳ (DO IV.22.20)

ID: Niketas 20209