Niketas Karikes, protoproedros and doux of Bulgaria

L XI

Νικήτᾳ (BBÖ II.250)

ID: Niketas 20214