Niketas Nikerites, kourator and krites of Melitene

E / M XI

Νικήτας (BBÖ II.197)

ID: Niketas 20223