Niketas, imperial protospatharios and epi tou Chrysotriklinou

L X / E XI

Νικήτᾳ

ID: Niketas 20263