Nikolaos Matzoukes, dikastes (krites) of Tarsos and Seleukeia

M XI

Νικόλαος

ID: Nikolaos 20119