Nikolaos, imperial protospatharios and epi ton deeseon

E / M XI

Νικόλαος

ID: Nikolaos 20127