Nikolaos, megas kourator of ta Eleutheriou

L X / E XI

Νικολάῳ

ID: Nikolaos 20128