Nikolaos, proedros parakoimomenos and domestikos of all Orient

XI

Νικολάῳ

ID: Nikolaos 20132