Nikolaos (?) Thrakesios

E XII

Νικόλαον

ID: Nikolaos 20160