Nikolaos (?) ho tou Barbarou, kourator of Cyprus

XI

(Νικόλαος) (DO II.38.11)

ID: Nikolaos 20169