Nikolaos, chartoularios and chrysoteles of Thrakesion

XI

Νικολάῳ (DO III.2.5)

ID: Nikolaos 20187