Nikolaos Spanopoulos, krites of the hippodrome and of Optimaton

XI

Νικόλαος (DO III.71.26)

ID: Nikolaos 20195