Nikolaos Eleodorites, epi tes megales hetaireias

M XI

Νικολάῳ

ID: Nikolaos 20237