Nikolaos, imperial kommerkiarios of Seleukeia

L X / E XI

Νικόλαος (DO V.6.19)

ID: Nikolaos 20243