Stephanos, protospatharios and megas chartoularios of the genikon logothesion

E / M XI

Στεφάνῳ (Seyrig 89)

ID: Stephanos 20113