Theodoros, epi tes augoustiakes trapezes

M XI

Θεοδώρῳ (BBÖ I.49)

ID: Theodoros 20105