Theodoros ho tou Alyatou, patrikios

L XI

Θεοδώρῳ (BBÖ I.148)

ID: Theodoros 20107