Theodoros, krites of the velon and imperial notarios of the oikeiaka

XI

Θεοδώρῳ

ID: Theodoros 20150