Theodoros Katakalon, protospatharios and megas kourator of ta Eleutheriou

E XI

Θεοδώρῳ

ID: Theodoros 20253