Eustathios Kymineianos, megas droungarios of the fleet

L XI / E XII

Εὐσταθίῳ (Skoulatos 57)

ID: Eustathios 15001