Basileios Sikoundenos, proedros at Thessalonike

E XII

Βασιλείου

ID: Basileios 223