Eudokia, wife of Stephanos Rasopoles, daughter of Gregorios Bourion

E XII

Εὐδοκίας

ID: Eudokia 109