Gregorios Bourion, patrikios and epi tou pantheou

L XI

Γρηγορίου

ID: Gregorios 150