Kallinikos, hegoumenos of Anapausa on Athos

M / L XI

Καλλινίκου

ID: Kallinikos 108