Kosmas, hegoumenos of Papa Eliou on Athos

L XI

Κοσμᾶς

ID: Kosmas 124