epi ton oikeiakon, correspondent of Michael Psellos

M XI

ἐπὶ τῶν οἰκειακῶν

ID: Anonymus 2156