Euthymios, hegoumenos of Xeroryakiou on Athos

M XI

Ευθυμίος

ID: Euthymios 118