Leon Kamilailas, paroikos of Nea Mone at Kalothekia

M XI

Λέων

ID: Leon 201