Michael, imperial notarios of the eidikos logothetes and epi tes katastaseos

M XI

Μιχαήλ

ID: Michael 269