Nikolaos, witness of Xeropotamou act

E / M XI

Νικόλαος

ID: Nikolaos 239