Nikolaos Asprommates, paroikos of Nea Mone at Kalothekia

M XI

Νικόλαος

ID: Nikolaos 241