Paschalios Kantalos, paroikos of Nea Mone at Kalothekia

M XI

Πασχάλιος

ID: Paschalios 101