Nikolaos Peletakas, anagnostes

L XI / E XII

Νικόλαος

ID: Nikolaos 13101