Thomas Kalopteres, priest

L XI / E XII

Θωμάς

ID: Thomas 13101