Thearestos (?) Manouelites, monk and kouboukleisios

L XI / E XII

Θεαρέστῳ

ID: Thearestos 20101