Elias Bourtzes, protokouropalates

E / M XII

πρωτοκουροπαλάτης (Cheynet: Bourtzai 32)

ID: Elias 25001