Alexios (Doukas), sebastos, son of Eirene, daughter of Anna Komnene

E / M XII

Ἀλέξιον (Varzos 119-II.101)

ID: Alexios 25011