Ioannes (of Poutze), megas logariastes of the sekreta

E / M XII

Ἰωάννου

ID: Ioannes 461