Leo, abbot of St Bertin

E / M XII

Leonem

ID: Leon 227