Seals in Sale Catalogue: Sternberg 24:


  • Chamdounios Chamdounes, vestarches and strategos

    ῾Ο ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στρατηλάτης. / Κύριε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Χαμδουνίῳ βεστάρχῃ καὶ στρατηγῷ τῷ Χαμδούνῃ

    St Theodoros Stratelates. / Lord aid your servant Chamdounios Chamdounes, vestarches and strategos

    Sale Catalogue: Sternberg 24: 384