Seals in Russe, Historical Museum


  • Demetrios Katakalon, patrikios and strategos

    ῾Ο ἅγιος Δημήτριος. / Κύριε βοήθει Δημητρίῳ πατρικίῳ καὶ στρατηγῷ τῷ Κατακαλών

    St Demetrios. / Lord aid Demetrios Katakalon, patrikios and strategos

    Russe, Historical Museum