Seals in Fogg


 • Nikephoros Enochos

  ῾Ο ἅγιος Γεώργιος. / Μάρτυς φυλάττοις Νικηφόρῳ τῷ ᾿Ηνόχῳ

  St Georgios. / Martyr, may you protect Nikephoros Enochos (metrical type but with 13 syllables)

  Fogg

 • Stylianos Berges, patrikios

  ῾Ο ἅγιος Θεόδωρος. | ῾Ο ἅγιος Γεώργιος. / Γραφὰς σφραγίζω Στυλιανοῦ πατρικίου τοῦ Βέργη

  St Theodoros. | St Georgios. / I seal the writings of Stylianos Berges, patrikios

  Fogg

 • David Komnenos, porphyrogennetos

  ῾Ο ἅγιος ᾿Ελευθέριος. / Δαβὶδ Κομνηνοῦ πορφυροβλάστου λόγους | ᾿Ελευθέριος προσκυροῖ, Θεοῦ θύτης

  St Eleutherios. / The words of David Komnenos the porphyrogennetos | Eleutherios confirms, the bishop of God (metrical)

  Fogg 3

 • Dominikos Manios, koiaistor ephoros eparchos and other offices

  ῾Ο ὅσιος Μαρκιανός. / Σφραγὶς ἐπάρχου Δομινίκου Μανίου κοιαίστορος καὶ σὺν ἄλλοις ἐφόρου

  St Markianos. / The seal of eparchos Dominikos Manios, koiaistor and (among other offices) ephoros (metrical)

  Fogg 4

 • Nikephoros Botaneiates, despotes (type 2)

  ᾿Ιησοῦς Χριστός / Νικηφόρῳ δεσπότῃ | τῷ Βοτανειάτῃ

  Jesus Christ. / Nikephoros Botaneiates, despotes

  Fogg 9

 • Theodoros Choumnos, sebastos

  [...]. [...]. / Σκέποις σεβαστὸν Θεόδωρον τὸν Χοῦμνον | σεπτὴ ξυνωρὶς μαρτύρων Θεοδώρων

  [...]. [...]. / May you protect Theodoros Choumnos, sebastos, | o revered pair of martyr Theodoroi (metrical)

  Fogg 12

 • Eirene Synadene, sebaste

  Μήτηρ Θεοῦ. / Σφραγὶς σεβαστῆς Συναδηνῆς Εἰρήνης

  Mother of God. / Seal of Eirene Synadene, sebaste (metrical)

  Fogg 17

 • Michael, imperial spatharios imperial notarios and anagrapheus of Lykandos

  Μιχαήλ. / Μιχαὴλ βασιλικῷ σπαθαρίῳ βασιλικῷ νοταρίῳ καὶ ἀναγραφεῖ τοῦ Λυκανδοῦ

  Michael. / Michael imperial spatharios imperial notarios and anagrapheus of Lykandos

  Fogg 27

 • Ioannes Stypes

  Μήτηρ Θεοῦ. / Κύριε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ ᾿Ιωάννῃ τῷ Στύπῃ

  Mother of God. / Lord aid your servant Ioannes Stypes

  Fogg 32

 • Ioannes Kibyrraiotes

  [�] / Θεοτόκε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ ᾿Ιωάννῃ τῷ Κιβυρραιώτῃ

  [x] / Theotokos aid your servant Ioannes Kibyrraiotes

  Fogg 37

 • Bardas Angoures (?), imperial protospatharios and chartoularios of the droungos

  ῾Ο Χαιρετισμός. | Κύριε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ / Βάρδᾳ βασιλικῷ πρωτοσπαθαρίῳ καὶ χαρτουλαρίῳ τοῦ δρούγγου τῷ ᾿Αγγούρῃ

  The Annunciation. | Lord aid your servant / Bardas Angoures (?), imperial protospatharios and chartoularios of the droungos

  Fogg 46

 • Nikephoros (Nikephoritzes), sebastophoros doux of Antioch and man of the basileus (type 2)

  Νικηφόρος σεβαστοφόρος καὶ δοὺξ τῆς μεγάλης Θεουπόλεως / ᾿Αντιοχείας καὶ ἄνθρωπος τοῦ κραταιοῦ καὶ ἁγίου ἡμῶν βασιλέως

  Nikephoros, sebastophoros and doux of Theoupolis, / Antioch the Great and man of our powerful and holy basileus

  Fogg 48

 • Romanos Skleros, magistros and doux of Antioch (type 1)

  ῾Ο ἅγιος Γεώργιος. / Κύριε βοήθει ῾Ρωμανῷ μαγίστρῳ καὶ δουκὶ ᾿Αντιοχείας τῷ Σκληρῷ

  St Georgios. / Lord aid Romanos Skleros magistros and doux of Antioch

  Fogg 49

 • Konstantinos, protospatharios epi tou Chrysotriklinou and symponos

  Μήτηρ Θεοῦ. / Κύριε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Κωνσταντίνῳ πρωτοσπαθαρίῳ ἐπὶ τοῦ Χρυσοτρικλίνου καὶ συμπόνῳ

  Mother of God. / Lord aid your servant Konstantinos, protospatharios epi tou Chrysotriklinou and symponos

  Fogg 56

 • Anonymus Galaton

  ῾Ο ἅγιος Εὐγένιος. / Κύριε βοήθει (Γαλατω)

  St Eugenios. / Lord aid Galaton

  Fogg 57

 • Christophoros, kommerkiarios of Abydos

  Κύριε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ / Χριστοφόρῳ κομμερκιαρίῳ ᾿Αβύδου

  Lord aid your servant / Christophoros, kommerkiarios of Abydos

  Fogg 63

 • Michael Skleros, protoproedros krites and exisotes of the West (type 1)

  Μήτηρ Θεοῦ. | Θεοτόκε βοήθει / Μιχαὴλ πρωτοπροέδρῳ κριτῇ καὶ ἐξισωτῇ τῆς Δύσεως τῷ Σκληρῷ

  Mother of God. | Theotokos aid / Michael Skleros, protoproedros krites and exisotes of the West

  Fogg 67

 • Leon, imperial protospatharios and strategos of Kibyrraioton

  Κύριε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ / Λέοντι βασιλικῷ πρωτοσπαθαρίῳ καὶ στρατηγῷ τῶν Κιβυρραιωτῶν

  Lord aid your servant / Leon, imperial protospatharios and strategos of Kibyrraioton

  Fogg 76

 • Nikephoros Serblias, krites (type 1)

  Νικηφόρου σφράγισμα / κριτοῦ Σερβλίου

  Sealing of Nikephoros / Serblias, krites (metrical)

  Fogg 80

 • Andronikos, kouboukleisios

  [...] / ᾿Ανδρονίκῳ κουβουκλεισίῳ

  [...] / Andronikos kouboukleisios

  Fogg 81

 • Epiphanios Kostomyres, magister

  Μήτηρ Θεοῦ. / Θεοτόκε βοήθει ᾿Επιφανίῳ μαγίστρῳ τῷ Κοστομύρῃ

  Mother of God. / Theotokos aid Epiphanios Kostomyres, magister

  Fogg 82

 • Theodoros Beriboes, protospatharios and strategos

  ῾Ο ἅγιος Θεόδωρος. | Κύριε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ / Θεοδώρῳ πρωτοσπαθαρίῳ καὶ στρατηγῷ τῷ Βεριβόῃ

  St Theodoros. | Lord aid your servant / Theodoros Beriboes, protospatharios and strategos

  Fogg 84

 • Theodoros Beriboes, protospatharios and strategos

  ῾Ο ἅγιος Θεόδωρος. | Κύριε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ / Θεοδώρῳ πρωτοσπαθαρίῳ καὶ στρατηγῷ τῷ Βεριβόῃ

  St Theodoros. | Lord aid your servant / Theodoros Beriboes, protospatharios and strategos

  Fogg 85

 • Anonymus, protos of Mount Ganos

  Μήτηρ Θεοῦ. / Μῆτερ Λόγου κλεὶς τῶν λόγων πρώτου Γάνου

  Mother of God. / Mother of the Word, seal of the words of the protos of (the monasteries of) Mount Ganos (metrical)

  Fogg 87

 • Ioannes Thylakas, spatharokandidatos asekretis and krites of Lykandos

  Θεοτόκε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ ᾿Ιωάννῃ σπαθαροκανδιδάτῳ / ἀσηκρῆτις καὶ κριτῇ Λυκανδοῦ τῷ Θυλακᾷ

  Theotokos aid your servant Ioannes Thylakas spatharokandidatos asekretis and krites of Lykandos

  Fogg 89

 • Michael Ptochites, grammatikos

  Κύριε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Μιχαὴλ / γραμματικῷ τῷ Πτωχίτῃ

  Lord aid your servant Michael / Ptochites, grammatikos

  Fogg 96

 • Niketas Kostomyres

  Μήτηρ Θεοῦ. / Σῳζοις, ῎Αμωμε, Κοστομύρην Νικήταν

  Mother of God. / Flawless Virgin, may you save Niketas Kostomyres

  Fogg 98

 • Nikephoros Kampanarios

  ῾Ο ἅγιος Νικόλαος. / Νικηφόρῳ Καμπαναρίῳ

  St Nikolaos. / Nikephoros Kampanarios (syntax unknown)

  Fogg 100

 • Eustathios, patrikios praipositos and epi tou koitonos

  ῾Ο ἅγιος Βασίλειος. / Κύριε βοήθει Εὐσταθίῳ πατρικίῳ πραιποσίτῳ καὶ ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος

  St Basileios. / Lord aid Eustathios, patrikios praipositos and epi tou koitonos

  Fogg 102

 • Georgios Andreiomenos, krites and anagrapheus of Optimaton

  ῾Ο ἅγιος Γεώργιος. / Κύριε βοήθει Γεωργίῳ κριτῇ καὶ ἀναγραφεῖ τῶν ᾿Οπτιμάτων τῷ ᾿Ανδρειωμένῳ

  St Georgios. / Lord aid Georgios Andreiomenos, krites and anagrapheus of Optimaton

  Fogg 103